چند روزه ضعف خیلی شدیدی دارم, حتی غذا میخورم هنوز گشنمه, انگار معده م سوراخه :/
استرس نداری؟ ‎· ardvisoor
@ardvisoor: آره خب, ربطی داره؟؟ ‎· Afarin
خیلی ربط داره ها ‎· Aliusha
خیلی :) ‎· ardvisoor
@aliusha: @ardvisoor نمیدونستم, خدا بخیر بگذرونه ‎· Afarin
پنچر شدی دختر :))) :| ببخشید من خیلی بی نمکم :دی :| x_x ‎· شرجیــ نشین ™