چند روزه ضعف خیلی شدیدی دارم, حتی غذا میخورم هنوز گشنمه, انگار معده م سوراخه :/
استرس نداری؟ ‎- ardvisoor
@ardvisoor: آره خب, ربطی داره؟؟ ‎- Afarin
خیلی ربط داره ها ‎- Aliusha
خیلی :) ‎- ardvisoor
@aliusha: @ardvisoor نمیدونستم, خدا بخیر بگذرونه ‎- Afarin
پنچر شدی دختر :))) :| ببخشید من خیلی بی نمکم :دی :| x_x ‎- شرجیــ نشین ™