ایرانیایی که فکر میکنن وقتی فارسی حرف میزنن کسی متوجه نمیشه, پای تلفن فش میده و بلند بلند میخنده, عنتر دور و برتو نگاه کن خب :))