آقا مدارکمو بردم تکس ریترنمو انجام بدن, بم گفت میشه 400 دلار, بهش گفتم بیخیال نمیخوام انجام بدم, اومدم خونه آنلاین انجام دادم هزار دلار شد ثبتش کردم, عجببببب!!!!!! عصبانیم خیلی
پارسالم 200 دلار گرفتم :| ‎· Afarin
آنلاینش هزار دلار شد ؟؟؟؟‌ ‎· MaryaM
یا ریترنت ۱۰۰۰ تا؟؟‌ ‎· MaryaM
@mimbs: هزار دلار ریترنم شد ‎· Afarin
هانن ترسید :))) ‎· MaryaM