User avatar

دیشب واسه اولین بار خیلی خوردم, من هیچوقت در حد مرگ غذا نمیخورم :دی

Comment

پس برای چی زنده ای؟

 ‎· Hamid6
Comment

@hamid6: فک کن چیه که هنوز سیرم از دیشب :))

 ‎· Afarin
Comment

سوالم اینه اگه اینجور ادمی هستی پس اصن چه انگیزه ای برای زندگی داری ؟

 ‎· Hamid6
Comment

@hamid6: دلم نمیخواد چاق شم خب :| :))

 ‎· Afarin
Comment

چاقا خوبن، چاقا مهربونن

 ‎· Hamid6
Comment

@hamid6: چاقا خیلی مهربونن لامصبا :قلب

 ‎· Afarin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10