موبايلم افتاد از دستم :(((((((
چی شد؟ ‎- Hamed
@hameda: شيكست يكم :( همش دو روزه خريدمش، فرصت نكردم برم قاب بخرم حتى ‎- Afarin
ای بابا :| ‎- Hamed
ای بابا قاب میخریدی ‎- Dariche