موبايلم افتاد از دستم :(((((((
چی شد؟ ‎· Hamed
@hameda: شيكست يكم :( همش دو روزه خريدمش، فرصت نكردم برم قاب بخرم حتى ‎· Afarin
ای بابا :| ‎· Hamed
ای بابا قاب میخریدی ‎· Dariche