ما اواخر سال ٩١ از ايران زديم بيرون، الان ٩٥ شد، باورش سخته، عيدتون مبارك
عیدت مبارک آفی :* ‎- Mamad
@mirzaie: عيدت مبارك ممد :** ‎- Afarin
مبارک باشه آفی جان :*‏ ‎- MaryJuana Bigharar