قرار بود باهم حرف بزنيم ، كه زديم....يكم سنگين بود برام....دلم ميخواست ازش سوال بپرسم كه دلم نيومد با اون حالش

2015-2016 Mokum.place