ميان ازم ميپرسن امروز كار ميكنم يا نه ، اگه ميگفتم آره كه ميگفتن امروز ايستره و كار نيست و فلان و بهمان، من گفتم نه امروز ايستره، باز ميگن عه؟ ايستره؟ كار نيست يعنى؟ سيريسلى؟؟؟ سو سيك آف ايت
آی ام بلک بورد :پی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چرا اینجوری میکنن خب؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen به خاطر يه جريانى كه پيش اومد چند هفته پيش و حالا فكر ميكنن من همش دارم دروغ ميگم و ميخوام از خونه فرار كنم و اين صحبتا ‎· Afarin
خیلی بده اینجوری :( ‎· SaeedTheGiraffe ?