اين پسره هر وقت منو ميبينه ميگه هنوز با دوست پسرتى؟؟ مردم چقد بيشعور شدن
امید هنوز در دلشه :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: بيخيال بابا :))) ‎· Afarin
اون خره ‎· samantam
بلاکش کن:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?