اين پسره هر وقت منو ميبينه ميگه هنوز با دوست پسرتى؟؟ مردم چقد بيشعور شدن
امید هنوز در دلشه :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: بيخيال بابا :))) ‎- Afarin
اون خره ‎- samantam
بلاکش کن:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?