استرس داره منو ميخوره
دیسلایک ‎- Aliusha
@aliusha: داغونم ، نميدونم چه كنم ‎- Afarin
سعی کن مدیریتش کنی وگرنه عین من می زنه به یه جات بعد چند سال باید اونو درمون کنی ‎- Aliusha
آفی اگه وقت داری برو یوگا، اگه وقت نداری حداقل تکنیک های نفس کشیدنشو یاد بگیر خیلی برا استرس خوبه ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: فك كنم بايد همينكارو بكنم، چون وقت ندارم برم يوگا ‎- Afarin