فردا روز موعوده. ويش مى لاك يال
یال ینی چی؟ ‎- ava
یال ینی چی؟ ‎- JAVAD ‎- Ehsan Sh
You all:))))بچمون ناف ساوت زندگی میکنه. ‎- نیالا
@nialak: ممنون ‎- ava
:)))) ‎- Aliusha
@ava: @ehsan957 من تگزاسيم آقا :)) ‎- Afarin
@nialak: نيالا مرسى از شفاف سازى :))))) ‎- Afarin
مبارک باشه :) به سلامتی ‎- Mamad
بست آ لاک :) ‎- SaeedTheGiraffe ?