آقا من امروز يه چيز عجيب خوردم، روت بير فلوت، روت بير يه نوع سوداس با بستنى. بد نبود البته
Root beer float ‎- Afarin
روت بیر رو خوردم اما دیگه بستنی روش رو دوست ندارم :)) ‎- Mahdi
@mahdiebrahimi1: بد نبود خيلى :)) ‎- Afarin