پاهام درد ميكنن :( ١٢ ساعت سر پا بودم :(
خسته نباشی ‎- SaeedTheGiraffe ?
خسته نباشی :) سعی کن تو مواقع بیکاری صندلی گیر بیاری بشینی ‎- Mamad