پاهام درد ميكنن :( ١٢ ساعت سر پا بودم :(
خسته نباشی ‎· SaeedTheGiraffe ?
خسته نباشی :) سعی کن تو مواقع بیکاری صندلی گیر بیاری بشینی ‎· Mamad