خسته مممم
image.jpeg.jpg
این دفه موهاتو نبستی:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
عه چقدر شبیه شپرده نیم رخت:) ‎- مستانه
کم خوابی مشهوده :| ‎- Mamad
این عکس بیشتر ناز داره توش تا خستگی :)))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
خسته نباشی:* ‎- Aliusha
@saeedgreen: فقط به خاطر تو :)) ‎- Afarin
@mastaneh: نميشناسم :) ‎- Afarin
@mirzaie: آره داغونم :)) ‎- Afarin
@arash: الكى، دارم از خستگى ميميرم :)) ‎- Afarin
@aliusha: قربونت، اول صبحه نبايد خسته باشم اصولا ‎- Afarin
اصلا از نگاهت مشخص بود :))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: :))))) ‎- Afarin
اوخی. چه خسته سهسی‌ای :دی ‎- Myri∂m
@myriam: :)))) ‎- Afarin