خسته مممم
image.jpeg.jpg
این دفه موهاتو نبستی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
عه چقدر شبیه شپرده نیم رخت:) ‎· مستانه
کم خوابی مشهوده :| ‎· Mamad
این عکس بیشتر ناز داره توش تا خستگی :)))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
خسته نباشی:* ‎· Aliusha
@saeedgreen: فقط به خاطر تو :)) ‎· Afarin
@mastaneh: نميشناسم :) ‎· Afarin
@mirzaie: آره داغونم :)) ‎· Afarin
@arash: الكى، دارم از خستگى ميميرم :)) ‎· Afarin
@aliusha: قربونت، اول صبحه نبايد خسته باشم اصولا ‎· Afarin
اصلا از نگاهت مشخص بود :))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: :))))) ‎· Afarin
اوخی. چه خسته سهسی‌ای :دی ‎· Myri∂m
@myriam: :)))) ‎· Afarin