ساعت ٧ صبحه، موهامو بابليسيدم ، آرايشيدم و آماده براى كار ، هپى ونزدى مثلا :| :))))
سلفی همراه فید کو پس؟ :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
صبح بخیر بای د وی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
ما ونزدی امون تمام شده دیگه :)) ‎· Myri∂m
@saeedgreen: سلفى كى ميگيره اول صبحى :))))) ‎· Afarin
@myriam: خوشبحالتون :)) ‎· Afarin