ساعت ٧ صبحه، موهامو بابليسيدم ، آرايشيدم و آماده براى كار ، هپى ونزدى مثلا :| :))))
سلفی همراه فید کو پس؟ :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
صبح بخیر بای د وی :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
ما ونزدی امون تمام شده دیگه :)) ‎- Myri∂m
@saeedgreen: سلفى كى ميگيره اول صبحى :))))) ‎- Afarin
@myriam: خوشبحالتون :)) ‎- Afarin