همش بارونيه بعد همش مجبورم موهامو فر كنم
image.jpeg.jpg
برو کراتینه کن ‎- Assal
چه خوشگل! بعد بارون و فر به هم ربط دارن؟ ‎- Aliusha
چه داف طور :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mielmim: گرونه نه؟ ‎- Afarin
@aliusha: بارون مياد، موهام وز ميشه :)))) فرشون ميكنم كه همونطورى فر بمونه :)) ‎- Afarin
@saeedgreen: عه؟ موچكرم ‎- Afarin
@afarin08: اینجا من ۱۵۰ تا دادم ‎- Assal
@mielmim: چى ميشه دقيقا؟؟ ‎- Afarin
فرق وز و فر چی هست حالا ‎- Hamid6
@afarin08: وز موهات رو میگیره و نرم و لخت میکنه ‎- Assal
@hamid6: فر فر هست ولى وز به خاطر رطوبت انگار موهات نامرتب و بهم ريخته س ، انگار برق گرفته باشتت :))) ‎- Afarin
به به ‎- سین سین سینا