ديروز the revenant رو ديديم
خوب بود؟ من هنوز فرصت نشده ببينم ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: باران خيلى بزن بزن داره، من يه جاهايى دلشو نداشتم نگاه كنم :)) ولى موضوعش جالب بود ‎· Afarin
چررررت تمام بود ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™