ديروز the revenant رو ديديم
خوب بود؟ من هنوز فرصت نشده ببينم ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: باران خيلى بزن بزن داره، من يه جاهايى دلشو نداشتم نگاه كنم :)) ولى موضوعش جالب بود ‎- Afarin
چررررت تمام بود ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™