پليس نگهم داشت واسه سرعت بالا :))))
موفق باشی :))‌ چه میخنده هم :دی جریمه شدی؟ ‎- MaryaM
@mimbs: نه :))))) بهم هشدار داد فقط ‎- Afarin
مراقب باش دختر دهع. سرعتتو کم کن :‌ ‎- MaryaM
@mimbs: بابا يه مسير طولانيه كه هى سرعت ٣٥ ميشه ٤٥ ، مسخره س اصن ‎- Afarin
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?