ساعت 4:30 صب بیدار شدم تکلیفامو انجام بدم :(
عخی ‎· Hamid6