شونه هام اينقدر درد ميكنن كه دوست دارم با تبر بكنمشون بندازمشون دور :|
چه سکسی ‎· Hamid6
@hamid6: خيلى خسته م :(( ‎· Afarin
خسته نباشی پهلوون، خدا قوت دلاور ‎· Hamid6