شونه هام اينقدر درد ميكنن كه دوست دارم با تبر بكنمشون بندازمشون دور :|
چه سکسی ‎- Hamid6
@hamid6: خيلى خسته م :(( ‎- Afarin
خسته نباشی پهلوون، خدا قوت دلاور ‎- Hamid6