چرا به من دايركت نداد پس؟ :( :))))
خواهرم تو هد اور هیلزی. از چشات قلب میزنه بیرون. مگه مردم خلن به تو دایکرت بدن خب؟:)))))) ‎· نیالا
:)))) میخواستم فش بدم بهت :))) دیووونه ‎· Mamad
همون كه ممد گفت :))) ‎· بــــــــــاران!
@nialak: :)))))) ‎· Afarin
@mirzaie: :)))) چرا آخه؟ بم بر خورد :)))) ‎· Afarin
@azadehgh65: باران :)))))) ‎· Afarin