چرا به من دايركت نداد پس؟ :( :))))
خواهرم تو هد اور هیلزی. از چشات قلب میزنه بیرون. مگه مردم خلن به تو دایکرت بدن خب؟:)))))) ‎- نیالا
:)))) میخواستم فش بدم بهت :))) دیووونه ‎- Mamad
همون كه ممد گفت :))) ‎- بــــــــــاران!
@nialak: :)))))) ‎- Afarin
@mirzaie: :)))) چرا آخه؟ بم بر خورد :)))) ‎- Afarin
@azadehgh65: باران :)))))) ‎- Afarin