امروز اينقد فشار كارى زياد بود و خسته بودم كه چند دفه نزديك بود بغضم بتركه :(
١٢ ساعت كار كردم يه سره بدون بريك ‎· Afarin
ای بابا مراقب خودت باش ‎· Dariche
مواظب خودت باش :( :* ‎· MaryaM