فردا فاينال دارم همينجورى دارم ميرم سر جلسه. بدون خوندن
حالا نوبته اون پسره هست بهت تقلب بده :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: اينو خوب اومدى :)))))) ‎- Afarin
فرهنگ تقلب رسوندن و در ایالات متحده نهادینه کردی تو :))) ‎- Dariche
@dariche: خودشون ابن كارن بابا، ماها همه صاف و ساده ايم ‎- Afarin