يادمه بابام هر وقت از سر كار ميومد ميگفت صداتون در نياد بعدم مشروب ميخورد ميگرفت ميخوابيد. الان من دقيقا همين حالتم، ميام خونه ديگه نميخوام صداى كسيو بشنوم. كاش مشروبم ميخوردم:/ تلخه :))
اب پرتقال ک میتونی بخوری :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
کاکائو تلخ بخور بهترین درمان بی اعصابی و افسردگیه ‎· Dariche