دارم از استرس ميميرم :((( كى تموم شه اين امتحان راحت شم :((
تموم میشه :) آنست باش یکم ‎· Mamad