امروز ٧٥٠ تا بيزينس كارت گرفتم، با پابليشر مايكروسافت آفيس درستش كردم، خيلى خوب بود