كورش سليمانى اسم دخترش مهرآفرينِ ، عجب ذوقى كردم :دى
اسمم خيلى يونيكه خدايى، دفه اوله ميبينم هم اسم خودمو ‎· Afarin
مهرآفرین اسم شیکیه ‎· ابوتایغر
@abutiger: ايران باشى آره ولى الان واسه من سخته :)) ‎· Afarin
سختشونه بگن آفی؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: نه سختشونه بگن مهر :)) ‎· Afarin
ایرانی‌ باش...خارجی‌‌ها خیلی‌ بیشعورن :-D ‎· ابوتایغر
@abutiger: نوموخوام :)) بيشعور نيستا :)) ‎· Afarin
ها، ولی بگو فقط بگن آفی خب، دیگه سختشون نیست که:دی، سعیدم خیلی راحت میگن:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اى بميرن كه نميتونن هيچى تلفظ كنن :)) ‎· Afarin