كدوم يكى از اين تخته ها به نظرتون باحالتره؟؟
ساده اخریه ‎- Myri∂m
@myriam: همون زمين گلفه؟ منم به همون فكر ميكردم ‎- Afarin
اره همون ‎- Myri∂m
من از دید نگهداری و اذیت کردناش میگم آخری:)) البته ساده همیشه زیباست ‎- M∂s♥ud

2015-2016 Mokum.place