كدوم يكى از اين تخته ها به نظرتون باحالتره؟؟
image.jpegimage.jpegimage.jpeg
image.jpeg
ساده اخریه ‎· Myri∂m
@myriam: همون زمين گلفه؟ منم به همون فكر ميكردم ‎· Afarin
اره همون ‎· Myri∂m
من از دید نگهداری و اذیت کردناش میگم آخری:)) البته ساده همیشه زیباست ‎· M∂s♥ud