داشتم راجع به كله پاچه بهش ميگفتم، هى جاست فريكد اوت :))))))))
مرد زندگی نیس، کات کن سریع ‎- Hamid6
حق داره حق داره :))) ‎- MaryaM
@mimbs: مريم قيافشو بايد ميديدى :))))))) ‎- Afarin
@hamid6: اره واقعا ، جيگر هم دوست نداره :)))) ‎- Afarin
:)))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: سعيد تازه ميخواستم بهش عكس نشون بدم، گوگل كردم بيخيال شدم گفتم الان ميوفته غش ميكنه :)))))) ‎- Afarin
بهش بگو زشته مرد نباس سوسول باشه :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
بنده خدا فکر مبکنه ادمخواری :))) ‎- Dariche
حق داره بدبخت:))) ‎- Aliusha