داشتم راجع به كله پاچه بهش ميگفتم، هى جاست فريكد اوت :))))))))
مرد زندگی نیس، کات کن سریع ‎· Hamid6
حق داره حق داره :))) ‎· MaryaM
@mimbs: مريم قيافشو بايد ميديدى :))))))) ‎· Afarin
@hamid6: اره واقعا ، جيگر هم دوست نداره :)))) ‎· Afarin
:)))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: سعيد تازه ميخواستم بهش عكس نشون بدم، گوگل كردم بيخيال شدم گفتم الان ميوفته غش ميكنه :)))))) ‎· Afarin
بهش بگو زشته مرد نباس سوسول باشه :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
بنده خدا فکر مبکنه ادمخواری :))) ‎· Dariche
حق داره بدبخت:))) ‎· Aliusha