از ٧ صبح تا ١٠ شب سر كار بودم :))
خسته نباشی، ای روستایی ‎· Myri∂m
@myriam: پاهام دارن ميتركن از درد ‎· Afarin
خسته نباشیی ‎· MaryaM
@mimbs: مرسى مريم :** ‎· Afarin
خدا قوت ‎· ava
نه خسته آفی :) ‎· Mamad
چندتا کارت ویزیت زدی؟ ‎· سین سین سینا
@sinsinsina: هيچى، كار داشتيم ، حمالى كردم :)) ‎· Afarin
اوه چه زیاد، خسته نباشی! ‎· ardvisoor
@ardvisoor: اره مريم، وسايل جديد گرفتيم واسه مغازه، بايد همه چيزو ميزاشتيم سر جاش واسه روز بعد. ‎· Afarin