از ٧ صبح تا ١٠ شب سر كار بودم :))
خسته نباشی، ای روستایی ‎- Myri∂m
@myriam: پاهام دارن ميتركن از درد ‎- Afarin
خسته نباشیی ‎- MaryaM
@mimbs: مرسى مريم :** ‎- Afarin
خدا قوت ‎- ava
نه خسته آفی :) ‎- Mamad
چندتا کارت ویزیت زدی؟ ‎- سین سین سینا
@sinsinsina: هيچى، كار داشتيم ، حمالى كردم :)) ‎- Afarin
اوه چه زیاد، خسته نباشی! ‎- ardvisoor
@ardvisoor: اره مريم، وسايل جديد گرفتيم واسه مغازه، بايد همه چيزو ميزاشتيم سر جاش واسه روز بعد. ‎- Afarin