بسته دستش رسيده، توو سايت ميگه خودشم امضا كرده، ولى هيچ خبرى ازش نشده :/ نكنه خوشش نيومده :)) به هر حال من سعيمو كردم :))