اس ام اس داد گفت خيلى خوشش اومد ، حيف كه سرش شلوغه :(
پیچوندتت:دی ‎- سین سین سینا
@sinsinsina: چطور فهميدى؟؟ ‎- Afarin