ديروز همين كه پامو از خونه گذاشتم بيرون، ١٥-٢٠ تا پشه كوره پامو نيش زدن، پام ورم كرده اصلا و شديدا ميخاره، وضع افتضاحيه، نميدونم از كجا پيداش شد اصلا
جا داشت این آخونده ادت داشت میومد میگفت ما میگیم حجاب صدف و محافظ گوهره بیخود نمیگیم :)))) ‎- M∂s♥ud
@masoud: شلوار پام بود مسعود، واسه همين شوكه شدم ‎- Afarin
@afarin08: اوه! ‎- M∂s♥ud
پام وحشتناكه اصلا ، باورم نميشه :/ @masoud ‎- Afarin
@afarin08: پوست پرتغال فراری شون میدن ! پیدا کنید پرتغال فروش را :/ ‎- Mamad