Count down, 90
89 ‎· Afarin
88 ‎· Afarin
87 :( ‎· Afarin
86 ‎· Afarin
85 ‎· Afarin
84 ‎· Afarin
برو یه دوست پسر جدید پیدا کن جای شمردن روزا:))))) ‎· مستانه
@mastaneh: دارم روش كار ميكنم تا اون برگرده :))))) ‎· Afarin
@afarin08 افرین:))) ‎· مستانه
يه هفته شد، انگار يه ساله ، شت :( ‎· Afarin
نیو دوست پسر:دی ‎· مستانه
همین که مستانه گفت:دی ‎· Aliusha
@aliusha: این یکی از همون عشاق موضوع فید منه:)))) ‎· مستانه
@mastaneh: جای من بود چیکار می کرد نه ماهه که رفته دم به دقیقه هم عکس و آهنگ و قربون صدقه می فرسته محلشم که نمی دم ینی گیر کردم لای منگنه:دی ‎· Aliusha
@aliusha: بهتر بابا به دردت نمیخوره بی خیالش شو ‎· مستانه
@mastaneh: شدم دیگه. دارم تلاش مذبوحانه می کنم تا برنگشته یکی دیگه رو پیدا کنم ‎· Aliusha
@aliusha: افرین:))) ‎· مستانه
@mastaneh: @aliusha مگه ولم كرده رفته؟ :دى رفته ماموريت خب:)) ‎· Afarin