Count down, 90
89 ‎- Afarin
88 ‎- Afarin
87 :( ‎- Afarin
86 ‎- Afarin
85 ‎- Afarin
84 ‎- Afarin
برو یه دوست پسر جدید پیدا کن جای شمردن روزا:))))) ‎- مستانه
@mastaneh: دارم روش كار ميكنم تا اون برگرده :))))) ‎- Afarin
@afarin08 افرین:))) ‎- مستانه
يه هفته شد، انگار يه ساله ، شت :( ‎- Afarin
نیو دوست پسر:دی ‎- مستانه
همین که مستانه گفت:دی ‎- Aliusha
@aliusha: این یکی از همون عشاق موضوع فید منه:)))) ‎- مستانه
@mastaneh: جای من بود چیکار می کرد نه ماهه که رفته دم به دقیقه هم عکس و آهنگ و قربون صدقه می فرسته محلشم که نمی دم ینی گیر کردم لای منگنه:دی ‎- Aliusha
@aliusha: بهتر بابا به دردت نمیخوره بی خیالش شو ‎- مستانه
@mastaneh: شدم دیگه. دارم تلاش مذبوحانه می کنم تا برنگشته یکی دیگه رو پیدا کنم ‎- Aliusha
@aliusha: افرین:))) ‎- مستانه
@mastaneh: @aliusha مگه ولم كرده رفته؟ :دى رفته ماموريت خب:)) ‎- Afarin