اين پسرا هم هر كى خوش قيافه و خوبه زن دارن، عوضيا :))
دیگه چه خبررر ‎- MaryaM
به به آفرین دیگه داری راه میفتی نشین غصه دوزپسرو نخور بابا اون خودش معلوم نیست الان داره چه غلطی می کنه:))) ‎- مستانه
دخترا که همه ی خوباشون سوخته ن :))) اسمایلی صحرانشین سوخته فراگرفته :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mimbs: خبرى نيست :)) ‎- Afarin
@mastaneh: نه بابا، جراتشو ندارم :)) در حد حرفه و اگه پيش بياد جا ميزنم :)))) ‎- Afarin
@saeedgreen: تو سوخته اى؟؟ لو نميديا :)) ‎- Afarin
هعی هعی من اگه سوخته بودم که این شکلی نبودم هعی :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
ایشششششششش ‎- سین سین سینا
همه خوباشون و زودتر جدا کردن بردن حتی نصفه نیمه هاشم بردن هیچی واسه ما نذاشتن نامردا:دی ‎- Aliusha
عییین دخترا ‎- Hamid6
@hamid6: :)))))) حميد ‎- Afarin