اين پسرا هم هر كى خوش قيافه و خوبه زن دارن، عوضيا :))
دیگه چه خبررر ‎· MaryaM
به به آفرین دیگه داری راه میفتی نشین غصه دوزپسرو نخور بابا اون خودش معلوم نیست الان داره چه غلطی می کنه:))) ‎· مستانه
دخترا که همه ی خوباشون سوخته ن :))) اسمایلی صحرانشین سوخته فراگرفته :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mimbs: خبرى نيست :)) ‎· Afarin
@mastaneh: نه بابا، جراتشو ندارم :)) در حد حرفه و اگه پيش بياد جا ميزنم :)))) ‎· Afarin
@saeedgreen: تو سوخته اى؟؟ لو نميديا :)) ‎· Afarin
هعی هعی من اگه سوخته بودم که این شکلی نبودم هعی :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
ایشششششششش ‎· سین سین سینا
همه خوباشون و زودتر جدا کردن بردن حتی نصفه نیمه هاشم بردن هیچی واسه ما نذاشتن نامردا:دی ‎· Aliusha
عییین دخترا ‎· Hamid6
@hamid6: :)))))) حميد ‎· Afarin