امروز صبح يه پيرمرده اومد فكس كنه ، بعدش كلى با هم حرف زديم ، خيلى خوشگذشت، تقريبا ٢٠ دقيقه توو مغازه بود، اينقد خوشحال بود وقتى ميخواست بره، بعد همينجورى با ذوق خدافظى كرد گفت بازم مياد كه با هم حرف بزنيم، يادش رفت كه پول نداد منم دلم نيومد بهش بگم كه بايد پول بده :دى
دود از کنده بلند می شه:دی ‎· Aliusha
بفرما اینم دوز پسر جدید:))) ‎· مستانه
@mastaneh: اتفاقا خيليم خوب بود :)) ‎· Afarin
@aliusha: والا من هر وقت پيرمردا رو تحويل ميگيرم اينجورى ميشه :)) ‎· Afarin