يه زنيكه وايتى اومد ، استرس گرفتم از دستش، خدا كنه بسته ش فردا برسه وگرنه دعوا ميشه :))))
این کارا که با آدما و بسته های پستی سروکار داری استرس زیاد داره باید بیخیالی طی کنی وگرنه زود خسته میشی ‎· ardvisoor
دعوا نمک زندگیه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@ardvisoor: اره ، مريم بعضيا خيلى پيكى هستن، روو اعصابن ‎· Afarin
@saeedgreen: اون كه بلللله :)) ‎· Afarin