يكى اومد عكساى پورن پرينت كرد، بعد عكسا رو رنگى ميخواست ، بهم ميگفت نميتونم بهت عكسا رو نشون بدم فقط بهم بگو چجورى رنگى پرينت كنم، حالا انگار من كورم نميبينم داره چى كار ميكنه، چندش
:)))) ابرو داری کن ‎- Hamid6
@hamid6: ديوانه ن بعضيا ها ‎- Afarin
حالا قشنگ بود ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
مال خودش بود؟ ‎- سین سین سینا
مرد بود؟ ‎- Aliusha
@arash: عى نه چندش بود :/ ‎- Afarin
@sinsinsina: نه عكس يهدختره بود داشت يه كارايى ميكرد :)))) ‎- Afarin
@aliusha: اره :دى ‎- Afarin