حداقل ايران بودم چند تا دوست داشتم با هم ميرفتيم بيرون ، اينجا دوستم ندارم :دى
دعوتنامه بفرست بیایم باهات دوست شیم ‎- Hamid6
برای منم بفرست منم میام ‎- hadi
@hamid6: @hadinik اه پاشيد بياين ديگه :( ‎- Afarin
بیا دوست معمولی باشیم :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™