حداقل ايران بودم چند تا دوست داشتم با هم ميرفتيم بيرون ، اينجا دوستم ندارم :دى
دعوتنامه بفرست بیایم باهات دوست شیم ‎· Hamid6
برای منم بفرست منم میام ‎· hadi
@hamid6: @hadinik اه پاشيد بياين ديگه :( ‎· Afarin
بیا دوست معمولی باشیم :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™