رفتم واسه خودم يه عدد ٣٠ خريدم فردا بزنم روو سينه م ، روش هپى برثدى هم داره حتى
تولدت مبارک :) :** ‎· ardvisoor
تولدت مبارککک :***** ‎· MaryaM
@mimbs: @ardvisoor مرررررسى :***** ‎· Afarin
مبارکه :) ‎· M∂s♥ud
@masoud: مرسى مسعود ‎· Afarin
تولدت مبارک ‎· Arvand
تولدت مبارک باشه آفی :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@arvand: @saeedgreen ممنونم :) ‎· Afarin
تولدت مبارک:** ‎· مستانه
تولدت مبارك :* ‎· Shiva
مبارکا باشه :) ‎· Elec Girl
تولدتان مبارک! ‎· DArA
هم بابت خریدت مبارک هم تولدت مبارک ‎· حســـــــنے
تولدت مبارک ‎· HFarahani
تولدت مبارک ^__^ ‎· Mamad
میشه رو بازو بزنی :((((( و هپی مپی ♥♥ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™