رفتم واسه خودم يه عدد ٣٠ خريدم فردا بزنم روو سينه م ، روش هپى برثدى هم داره حتى
تولدت مبارک :) :** ‎- ardvisoor
تولدت مبارککک :***** ‎- MaryaM
@mimbs: @ardvisoor مرررررسى :***** ‎- Afarin
مبارکه :) ‎- M∂s♥ud
@masoud: مرسى مسعود ‎- Afarin
تولدت مبارک ‎- Arvand
تولدت مبارک باشه آفی :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@arvand: @saeedgreen ممنونم :) ‎- Afarin
تولدت مبارک:** ‎- مستانه
تولدت مبارك :* ‎- Shiva
مبارکا باشه :) ‎- Elec Girl
تولدتان مبارک! ‎- DArA
هم بابت خریدت مبارک هم تولدت مبارک ‎- حســـــــنے
تولدت مبارک ‎- HFarahani
تولدت مبارک ^__^ ‎- Mamad
میشه رو بازو بزنی :((((( و هپی مپی ♥♥ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™