مرسى از تبريكاى تولد :*****
من دیر رسیدم تولدت مبارک عروسک:* ‎· نیالا
تولدت مبارک دوست من ‎· Caspian
اوا تبریک ‎· Hamid6
به به تولدت مبارک! :*** ‎· پریســــا