از اينكه هر جا ميرم پشه ها منو نيش بارون ميكنن خسته شدم، من اينجورى نبودم والا، اين اواخر اينجورى شدم :( حتى انگشتامم نيش زدن :(((
آخ آخ منم اینطوری شده بودم پارسال. همین امسال. زیر بازوم رو نیش زدن!! ‎- Myri∂m
من :( داغون شدم. کف پا آخه؟ کف پا رو چطوری نیش میزنن؟ ‎- MaryaM
@myriam: منم زيربازوم سه تا دارم :))))) ‎- Afarin
@mimbs: مريم من هنوز به اون مرحله نرسيدم ، تو احتمالا مرحله آخرى :)) ‎- Afarin
منم خیلی نیش می زنند ‎- ardvisoor
نامردا:)) ‎- Aliusha
@afarin08: :)) من خیلی گناهیم ‎- MaryaM