از اينكه هر جا ميرم پشه ها منو نيش بارون ميكنن خسته شدم، من اينجورى نبودم والا، اين اواخر اينجورى شدم :( حتى انگشتامم نيش زدن :(((
آخ آخ منم اینطوری شده بودم پارسال. همین امسال. زیر بازوم رو نیش زدن!! ‎· Myri∂m
من :( داغون شدم. کف پا آخه؟ کف پا رو چطوری نیش میزنن؟ ‎· MaryaM
@myriam: منم زيربازوم سه تا دارم :))))) ‎· Afarin
@mimbs: مريم من هنوز به اون مرحله نرسيدم ، تو احتمالا مرحله آخرى :)) ‎· Afarin
منم خیلی نیش می زنند ‎· ardvisoor
نامردا:)) ‎· Aliusha
@afarin08: :)) من خیلی گناهیم ‎· MaryaM