يه آقايى رو با يكى ديگه اشتباه گرفتم، سوسك شدم :))))))
جزییات لطفا :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: سعيد طرف اومد توو مغازه، گفتم هاااى بروس، حالا اسمش چَد ه :))))))) ضايعم نكرد البته وقتى رفت فهميدم چه سوتى اى دادم :)))) ‎· Afarin
:)))))) حالا دفعه ی بعد از دلش در بیار :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?