گلاب به روتون پوپ گربه جمع كردم ولى بوش مونده توو دماغم، همش احساس ميكنم روو لباسامه يا هى ميرم دستامو ميشورم، حالا هر روز اين كارو انجام ميدما نميدونم امروز چرا همچين حسى دارم
گیره لباس بزن به دماغت :)) ‎· Mamad