رفتم خريد واسه خودم بعد از مدتها، هم خوشحالم هم ناراحت كه پولام تموم شد :/
پول واسه خرج کردنه :) لذتش رو ببر . ‎· Mamad