بعضى روزا اينقد خسته م كه دلم ميخواد فقط بخوابم كسى هم سوال و جواب نكنه
خسته نباشی آفی، اسماعیلی سوال و جواب نکردن:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
بعنی من حاضرم له باشم ولی کسی سوال و جوابم نگنه. قشنگ ده برابر آدمو خسته میکنن ‎· MaryaM
خدا قوت :) ‎· Mamad
@saeedgreen: مرسى :)) ‎· Afarin
@mimbs: آخ گفتى... خيلى بده ‎· Afarin