آخر هفته اینگونه گذشت
IMG_20160123_142049_3.jpgIMG_20160123_142811_4.jpg
سوشی؟ ‎- hadi
اوهوم ‎- @idA
من هنوز با سوشی ارتباط برقرار نمی کنم ‎- ardvisoor
همون مشخصه کسی سوشی خور نیست اینورا چون این مقدار سوشی خیلیییی زیاده :)) ‎- @idA
منم نتونستم ارتباط برقرار کنم. آخه وقتی میشه پخت و به اون خوشمزگی خورد چرا خام بخوریم! ‎- hadi
@hadinik: دقیقا هادی :)) ‎- ardvisoor
مدل تقبلی پخته و سوخاریش رو هم برای شماها ابداع کردن ^_^ ‎- @idA