یک روز قبل اینکه امید بره این عکس رو گذاشت آواتار تلگرامش...