بدون اغراق روزی که کریم باقری و دوستهاش رفتن دیدنش تو بیمارستان، امید از هر روز دیگه ای خوشحال تر بود. اینو میشد تو صداش و برق چشمهاش دید.. چند روز پیش که دوباره داشتم اینستاگرامش رو میخوندم دیدم برای امیر باقری نوشته هیچوقت 17 آبان رو فراموش نمیکنم..امیر باقری هم نوشته بود که امروز 7ام آبانه.. امید 17 ابان برای همیشه رفت.. بعضی وقتها فکر میکنم انگار آدمها واقعا میفهمن کی میرن
اون پست قبلی (آواتاره) دقیقاً خواستم همین رو بگم. یه حسی هست که می‌فهمن (و می‌فهمیم). یه حسی حتماً هست که آدما رو می‌کشونه به این سفر ‎· Nasser
اره انگار میفهمن.. مثلا من که بهش میگفتم دارم میام ببینمت بهم میگفت بیا ولی نمیدونم بتونم ببینمت یا نه..چون تو قرنطینه بود.. یا به مامانم میگفت مطمئنم به شیمی درمانی دوم و پیوند نمیرسم.. ‎· @idA