برای ناهار اخر هفته هم salmon wellington درست خواهم کرد
دیگه برم به ریسرچم درباره کلود کامپیوتینگ و کامیونیکیشن بپردازم ‎· @idA